videncenter energi

Kurser i energi

Temaaften om energiregler i bygningsreglementet BR18

Torsdag d. 15. marts kl. 19-21 på Den jydske Haandværkerskole
V/ Niels Hørby Jørgensen, EnergiTjenesten Jylland-Fyn

Få helt styr på de aktuelle energiregler i bygningsreglementet BR18 i forbindelse med renovering, ombygning og tilbygning:

  • Hvornår er det et krav at der efterisoleres? - og til hvilken isoleringstykkelse?
  • Hvornår skal der foretages en retabilitetsberegning? - og hvordan?
  • Hvilke regler gælder, når der installeres et nyt varmeanlæg?
  • Hvilke muligheder ligger der i de frivillige renoveringsklasser? - og hvad er reglerne her?
  • Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med tilbygning og varmetabsberegning?
  • Hvad betyder energirenovering og valg af nyt varmeanlæg for husets energimærke?
  • Hvilken sammenhæng er der  mellem energimærke og husets salgsværdi?

Dette er blot nogle af de spørgsmål i får svar på i løbet af aftenen.

Deltagelse er gratis.

Der serveres kaffe og kage. Tilmelding er nødvendig af hensyn til serveringen, senest 12. marts. Tilmelding sker til hbh@djhhadsten.dk 


Om vores energikurser

Du undervises i Vedvarende Energi, markedets mange forskellige energiteknologier, VE-anlæg, energioptimering, effektivisering og gældende lovgivning.

Fakta er, at der installeres flere og flere vedvarende energianlæg i Danmark, og der mangler viden på området helt fra teknisk salg til montage, gældende alle målgrupper og brancher. På Den jydske Haandværkerskole kan du få  større kendskab til bæredygtig energi. Deltag på kurserne og få kompetencer, sparring og dialog. Bliv rustet til at træffe beslutninger og vejlede inden for dit fag og hent viden om de mest rentable anlæg i forhold til omgivelser og placering samt lær om udefrakommende faktorer, korrekt montering og fornuftig drift og vedligehold. I et kursusforløb arbejder du med rigtige anlæg i drift, og får på den måde omsat det teoretiske til praksis samtidig med, at du får vejledning af en faglærer på skolen.

Er du medlem af DEF eller TEKNIQ, kan du søge om løntabsgodtgørelse, støtte til kursusudgift, befordringstilskud samt støtte til kost og logi hos El-branchens Kompetenceudviklingsfond.