BR15

Bygningsreglement 2015 (BR15) trådte i kraft 1. juli 2017. Bygningsreglementet indeholder krav til en bygnings indretning og konstruktion, herunder energikrav og ventilationskrav for både nybyggeri og renovering. Bygningsreglementet er tilgængelig hos Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Gældende bygningsreglement:
Bygningsreglement 2015 (BR15)

Anvisning om bygningsreglement 2015:
SBI-ANVISNING 258

Byggelovgivningen:
Trafik-, bygge- og boligstyrelsen

 

Udskriv