Tømrer- og tækkemandsafdelingen

Samarbejde er nøglen til den gode uddannelse

Tømrerafdelingen er kendt for kvalitet. Vi uddanner tømrer og tækkemand. Undervisningen tilrettelægges udfra tømrerfaglige problemstillinger. Der tages hensyn til elevernes niveau og målet er, at alle elever kan indstilles til og bestå svendeprøven. Et godt samarbejde mellem lærling, mester og skole er vores nøgle til at uddanne dygtige svende. Svende der kan skabe sig en karriere inden for byggesektoren.

24-timersskolen

Når undervisningen slutter om eftermiddagen slutter arbejdet på værkstederne ikke. Skolen er en 24-timersskole, og det betyder, at eleverne frit kan fortsætte arbejdet med deres projekter efter normal undervisningstid. Tømrerafdelingens undervisere besidder et stort engagement, alle har svendebrev og en faglig baggrund som tømrer samt en videregående teknikeruddannelse.

Udskriv

Toemrer paa job