Prøve

Du skal bestå en prøve på grundforløbet for at komme videre på hovedforløbet (H1). Prøven tager udgangspunkt i temaerne fra din portefolio og findes ved lodtrækning.Grundforløbsprøven skal være bestået med karakteren 02.

Fagene matematik og fysik kan udtrækkes til eksamen. De skal også beståes med karakteren 02 for at give adgang til H1.

Endvidere skal kurserne i førstehjælp, brand, epoxy og polyester være gennemført.

Når prøven er bestået, skal du have opnået grundlæggende viden på udvalgte områder. Vurderingen her af foretages ud fra en række overgangskrav.

Udskriv

plastmagerelever laerer sproejtestoebning