Grundforløb

Plastmageruddannelsen er en erhvervsuddannelse. Grundforløbet til plastmager varer 20 uger, og er målrettet plastmageruddannelsen, så du bliver undervist i fagrelevante fag. Det betyder, at hvis du vil være plastmager, skal du begynde din uddannelse på Den jydske Haandværkerskole. På DjH kan vi færdiguddanne dig som plastmager, og du kan bygge videre på uddannelsen og blive plastspecialist.

Grafisk oversigt over skoleforløb og praktikperioder

grafisk visning af plastmageruddannelsen

Kompetencevurdering

Er du over 25 år foretages der en realkompetencevurdering for at fastlægge dine kompetencer og din uddannelses længde. Se mere om erhvervsuddannelse for voksene (euv).

Udskriv

plastmagerelever laerer sproejtestoebning