Grundforløbsprøve

Du skal bestå grundforløbsprøven for at komme videre på hovedforløbet. Grundforløbsprøven er en kombination af praktik og teori i de fag, som du er blevet undervist i. Selve eksaminationen varer 30 minutter forudgået af seks timers arbejde med prøven, hvor din lærer og en ekstern censor vil være til stede. Opgaven bedømmes med bestået/ikke bestået.

Overgangskrav

For at få adgang til hovedforløbene og skolepraktik skal følgende fag desuden være gennemført og bestået:

  • Matematik på F-niveau
  • Førstehjælp
  • Stilladskursus
  • Brandbekæmpelse

Udskriv

det er sjovt at vaere koeletekniker