Køletekniker - Grundforløb

Grundforløbet har en længde på 20 uger, men kan gøres kortere eller længere alt efter din baggrund. En køleteknikeruddannelse er en erhvervsuddannelse (EUD).

Fagrettet grundforløb

Grundforløbet er målrettet køleteknikeruddannelsen, og du bliver undervist i fagrelevante fag. Det betyder, at hvis du vil være køletekniker, skal du begynde din uddannelse på Den jydske Haandværkerskole. På DjH kan vi færdiguddanne dig som køletekniker.

Grafisk oversigt over skoleforløb og praktikperioder

grafisk praesentation af koeleteknikeruddannelsen

Kompetencevurdering

Er du over 25 år foretages der en realkompetencevurdering for at fastlægge dine kompetencer og din uddannelses længde. Se mere om Erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

Udskriv

det er sjovt at vaere koeletekniker