Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Det er vigtigt, at du allerede, når du søger om optagelse på uddannelsen, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. Dermed forbedres muligheden for, at du kan få din støtte til tiden.

Har du brug for specialpædagogisk støtte, skal du kontakte den sps-ansvarlige. Sammen afklarer I dit støttebehov. Hvis du har dokumentation for en funktionsnedsættelse, skal du tage den med til samtalen.

Afhængigt af hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse, du skal gennemføre, kan du få særlige former for støtte. Støtten gives på baggrund af en faglig vurdering af dit behov og skal alene bruges i forbindelse med den almindelige undervisning.

Et specialpædagogisk støtteforløb kan for eksempel bestå i:

 • Særligt tilrettelagte undervisningsforløb.
 • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning.
 • Hjælpemidler (IT-startpakke) og instruktion i brug heraf.
 • Særligt udformede undervisningsmaterialer.
 • Personlig assistance og sekretærhjælp.
 • Særlige vilkår for og arbejdsformer under prøver og eksaminer.

SPS-ansvavrlig

Vil du vide mere om SPS, så kontakt SPS-ansvarlig Lars Nørlund.

Udskriv

 • Lærerne er på det højeste niveau, jeg har oplevet i løbet af mine uddannelser.

  - Anders

 • Kanon super skole med lærere der virkelig tager sig tid til en!

  - Rasmus

 • Lærerne er gode til at snakke et sprog man forstår og sørge for, at man er med hele vejen.

  - Peter

 • Jeg har været utrolig glad for at gå på DjH.

  - Ronnie

 • 24-timersskolen er fantastisk dejlig, altid mulighed for at komme ind på skolen

  - Uffe