• Hjem
  • Uddannelser
  • EUX-tømrer/tækkemand

EUX-Tømrer/tækkemand

EUX-tømreruddannelsen tager 4 år og 2 måneder. Det første år går du på grundforløb.

På EUX oplever du et spændende skema sammensat af både gymnasiale fag og undervisning i værkstedet på samme dag. I tværfaglige projekter arbejder du med både boglige- og praktiske fag.

Projektperioder er tilrettelagt, så du umiddelbart kan overføre din teoretiske viden fra grundfagene til værkstedet, og det du arbejder med der. Hele uddannelsen er bygget op, så den giver dig en umiddelbar forståelse af sammenhængen mellem teori og praktik. Et vigtigt element, når du vælger videregående uddannelse.

Gymnasiale fag

Ud over de obligatoriske fag, der indgår i uddannelsen til tømrer, er dine fag på EUX:

A-niveau

  • Dansk
  • Matematik

B- niveau

  • Engelsk
  • Fysik
  • Teknikfag
  • Teknologi

C-niveau

  • Kemi
  • Samfundsfag

Udskriv

eux er en erhvervsuddannelse med studenterhue