Grundforløb

Grundforløbet til elektrikeruddannelsen varer 20 uger. På Den jydske Haandværkerskole (DjH) undervises du målrettet mod elektrikeruddannelsen i et fagrettet grundforløb.

Grafisk oversigt over skoleforløb og praktikperioder

Eluddannelsen grafisk

Kompetencevurdering

Er du over 25 år foretages der en realkompetencevurdering for at fastlægge dine kompetencer og din uddannelses længde. Se mere i Erhvervsuddannelse for voksene (EUV)

Udskriv

elektriker elever paa grundforloeb 2