• Hjem
  • Efteruddannelse
  • Energi- og andre kurser

Energi- og andre kurser

IDV kurser er specielt tilrettelagte kurser. IDV kurser kan være åbne kurser for en særlig gruppe medarbejdere, eller det kan være lukkede virksomhedsspecifikke kurser. Du kan følge nogle af de kurser, vi på DjH har sammensat ud fra tæt kontakt med virksomheder.Du kan også altid henvende dig med ønske om et kursus specielt designet til at passe til din virksomhed, og det I har fokus på. Bliv inspireret her på siden.

Bæredygtig energi

Kursuskalender for efteråret 2017 og foråret 2018.

Bæredygtig energi. hvad er det og hvorfor gør vi det - åbent kursus

Få overblik over mulighederne med alternative forsyningskilder, anlægstyper og den politiske sammenhæng. Bliv klædt på så du kan deltage i sparring og dialog, og bliv rustet til at træffe beslutninger i forhold til bæredygtige energikilder.

 

Solceller - åbent kursus

Få forståelse for forskellige paneltyper, vekselretteres funktion og typer, montage og gældende love og regler på området. Du får indblik i anlæggenes forventede ydelse, optimal placering, nettilslutning, beregninger og praktiske målinger på paneler og anlæg.

Varmepumper - åbent kursus

Du får teoretisk viden om varmepumpe- og køleteknologi. Du får en forståelse af projektering, installation, drift og vedligehold af et køle-/varmepumpeanlæg. Du lærer at sikre, at et anlæg fungerer driftsikkert, økonomisk optimalt og miljørigtigt.

Energirigtig belysning - åbent kursus

Kurset giver dig overblik over de muligheder, der er indenfor energirigtig belysning, og du introduceres for lysberegninger, lysstyring og optimeringsmuligheder og tilbagebetalingstid. Vi kommer også omkring gældende lovgivning på området.

Energioptimering af bygninger - åbent kursus

Du lærer om korrekt monteret dampspærre og betydningen samt tæthedsprøvning, termografering og isolering i forhold til gældende energikrav og BR10 i forhold til eksisterende byggeri og nybyggeri. Du får forståelse for tæthedsprøvning og termografi, og lærer hvordan teknologierne kan bruges i praksis.

Energioptimering af anlæg - åbent kursus

I undervisningen om bæredygtig energi og optimering, er det vigtigt, at vi også kigger på optimering af eksisterende driftsanlæg i dit område (ventilation, pumper og styring). Vi sætter fokus på drift, produktion, økonomi og sikkerhed.

Luftsolvarme - åbent kursus

Vi ser på varmekapacitet i luft, forskellen mellem den relative og den absolutte luftfugtighed og på indeklima og sundhed. Du lærer om opbygningen af et anlæg og kombinationsmuligheder. Du får overblik over teoretiske beregningsmodeller og på beregning af ydeevne med hensyn til affugtning og opvarmning.

Bygge og anlæg

BR15-kursus - åbent kursus

Med baggrund og kendskab til love og regler for nybygning, tilbygning, vedligehold og udskiftning af bygningsdele, sætter vi fokus på de formelle energikrav BR 15 som retter sig mod nybygning, tilbygning, vedligehold og udskiftning af bygningsdele.

Auto CAD-kurser - 2 moduler

Deltagerne lærer at udføre bygningstegninger og redigere en simpel grundplan samt et snit i et mindre hus i tegneprogrammet A-CAD.

Udskriv

efteruddannelse i haarde hvidevarer