Loddecertifikat

Med indførelsen af Trykudstyrsdirektivet den 29. maj 2002 blev der stillet krav om certifikat ved udførelse af visse endelige sammenføjninger. De samme krav stilles i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr.

I forbindelse med uddannelsen ”Køleteknik, montage af kobberrør” tilbyder vi også certificering. Certificeringen sker i samarbejde med C & P Inspection A/S og foregår de to sidste dage af uddannelsen.

Hvis der er minimum otte loddeoperatører, der ønsker kategori 1 loddecertificering, aftaler vi med C & P Inspection A/S, at de møder på DjH med røntgenudstyr for bedømmelse:

 • Loddeoperatøren klargør emner og de mærkes (ID) af faglæreren.
 • Loddeoperatøren lodder emnerne i aftalte stillinger (normalt under op og side ind) overvåget af faglæreren.
 • DjH loddeprocedure nr. 1 + 2 anvendes.
 • Foreløbig visuel bedømmelse af emnerne af operatør.
 • Prøveemnerne afleveres til radiografisk (røntgen) bedømmelse.
 • Resultater afleveres til loddeoperatør umiddelbart efter bedømmelsen.
 • Der vil være mulighed for at aflægge en omprøve, hvis loddeoperatøren ikke består i første forsøg.
 • Ved bestået loddeprøve udsteder skolen certifikatet til Loddeoperatøren ca. 1 uge efter prøven er aflagt.
 • Hvis der er under 8 der ønsker certificering vil bedømmelsen og resultatet vil først foreligge, når antallet af røntgenemner er opnået, typisk ved den næste uddannelse/certificering.

Gyldighed

Gyldighed til og med kategori I – i henhold til PED (Trykudstyrsdirektivet). Certifikatet er gyldig i 3 år.

Hvis loddeoperatøren ønsker et certifikat der gælder højere kategori skal han have et PED certifikat. Det vil være efter samme acceptkriterier og give samme gyldighedsområde (rørtype-størrelse, brænder, tilsatsmateriale m.v.) eneste forskel er at C & P Inspection A/S sender en tredjepart til at overvære lodningen og certifikatet udskrives af C & P Inspection A/S og PED stemples. Pris herfor afregnes særskilt med C & P Inspection A/S. Besked om ønsket PED certificering på skolen, skal skolen have senest 10 dage før afholdelse af prøvning.

Priser for loddecertifikat

 • 1.200 kr for prøven
 • 500 kr. for en omprøve, uanset om det er begge eller kun én omprøve der aflægges.

Eksempler og procedure

Udskriv

efteruddannelse i haarde hvidevarer